Aktuality

NOVÁ PUBLIKÁCIA: Vybrané epidemiologické aspekty malígneho melanómu kože

NOVÁ PUBLIKÁCIA: Vybrané epidemiologické aspekty malígneho melanómu kože

Pridané: 15.10.2018


Nový termín školenia: Základy farmakoekonomiky. Novela zákona 363/2011 a vplyv na posudzovanie nákladovej efektivity v SR. 18.- 19. október, 2018

18.- 19. október, 2018

Pridané: 25.09.2018


NOVÁ PUBLIKÁCIA: Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru obličky okrem obličkovej panvičky

Vybrané epidemiologické aspekty zhubného nádoru obličky okrem obličkovej panvičky

Pridané: 06.08.2018


ZMENY VO VYKAZOVANÍ ÚDAJOV PRE LIEKOVÚ DATABÁZU OECD

ZMENY VO VYKAZOVANÍ ÚDAJOV PRE LIEKOVÚ DATABÁZU OECD

Pridané: 03.08.2018


Zmeny a doplnenia v Zákone č. 362/2011 Z. z.

Zmeny a doplnenia v Zákone č. 362/2011 Z. z., týkajúce sa Zákona č. 363/2011 Z. z.

Pridané: 15.06.2018


Aktualizujeme zásady ochrany osobných údajov

Aktualizujeme zásady ochrany osobných údajov

Pridané: 24.05.2018


Seminár o PHARM-In Apps - 11.5.2018

Seminár o PHARM-In Apps - 11.5.2018

Pridané: 02.05.2018


NOVÁ PUBLIKÁCIA: Deskriptívne epidemiologické ukazovatele karcinómu prsníka v SR.

Deskriptívne epidemiologické ukazovatele karcinómu prsníka v SR. Nové vydanie (rok 2018)

Pridané: 22.03.2018


NOVÁ PUBLIKÁCIA: REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR. Legislatíva a metodika v systéme kategorizácie a cenotvorby

REGULÁCIA CIEN A ÚHRAD LIEKOV V SR Legislatíva a metodika v systéme kategorizácie a cenotvorby 2. vydanie

Pridané: 21.12.2017


NOVÁ PUBLIKÁCIA: Cost-effectiveness analysis of IDegLira versus basal-bolus insulin for patients with type 2 diabetes in the Slovak health system

NOVÁ PUBLIKÁCIA: Cost-effectiveness analysis of IDegLira versus basal-bolus insulin for patients with type 2 diabetes in the Slovak health system

Pridané: 15.12.2017


NOVÁ PUBLIKÁCIA: Drug Policy in Slovakia.

NOVÁ PUBLIKÁCIA: Drug Policy in Slovakia.

Pridané: 15.09.2017


NOVÁ PUBLIKÁCIA: Analýza dostupných epidemiologických ukazovateľov reumatoidnej artritídy na Slovensku.

Analýza dostupných epidemiologických ukazovateľov reumatoidnej artritídy na Slovensku.

Pridané: 10.05.2017


NOVÁ PUBLIKÁCIA: Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s karcinómom pľúc v SR

Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s karcinómom pľúc v SR

Pridané: 10.05.2017


NOVÁ PUBLIKÁCIA: Zastúpenie histologických typov primárnych zhubných nádorov pľúc na Slovensku.

Zastúpenie histologických typov primárnych zhubných nádorov pľúc na Slovensku.

Pridané: 10.05.2017


NOVá PUBLIKÁCIA: Vybrané epidemologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc.

Vybrané epidemologické aspekty zhubného nádoru priedušiek a pľúc.

Pridané: 10.05.2017


Nová web stránka: www.pharminapps.sk.

Dňa 1.1.2017 sme sprístupnili novú web stránku: www.pharminapps.sk.

Pridané: 01.01.2017


V súťaži o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2015 sme sa umiestnili na 2. mieste.

V súťaži o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2015 sme sa umiestnili na 2. mieste.

Pridané: 13.10.2016


Získali sme cenu časopisu Onkológia za najlepšiu pôvodnú prácu za rok 2015.

Získali sme cenu časopisu Onkológia za najlepšiu pôvodnú prácu za rok 2015.

Pridané: 13.10.2016


Získali sme ocenenia SUS za najlepšie odborné články v r. 2015

V súťaži o najlepšie odborné články Slovenskej urologickej spoločnosti za rok 2015 sme ako autori, alebo spoluautori získali krásne 2. a 3. miesto.

Pridané: 03.09.2016


Sprístupnili sme novú aplikáciu Ex-PRICE

Pre našich klientov sme sprístupnili aplikáciu Ex-PRICE, ktorá umožňuje užívateľom rýchle a komplexné dohľadávanie cien liekov v krajinách EÚ.

Pridané: 18.05.2016


Máte otázky?
Kontaktujte nás

Email
Twitter LinkedIn