Klientská zóna

Nachádzate sa v sekcii informácií z oblasti liekovej politiky. V tejto časti sa nachádzajú aktuálne informácie z oblasti registrácie, kategorizácie liekov a legislatívy upravujúcej liekovú politiku na Slovensku. Tu je možné stiahnuť aktuálne formuláre, metodické príručky a pokyny vrátane termínov a postupov pri podávaní žiadostí tak, ako boli publikované na stránkach MZ SR a ŠÚKL. Taktiež tu nájdete naše publikované práce a prezentácie z rôznych podujatí.

Táto sekcia je sprístupnená len klientom a partnerom spoločnosti Pharm-In.

Pre prístup do tejto sekcie je potrebné sa prihlásiť pod svojim užívateľským menom a heslom.