Analýzy manažmentu a nákladovosti ochorení

V zmysle legislatívnych požiadaviek sa na Slovensku vyžaduje v procese kategorizácie liekov preukázanie nákladovej efektivity. Analýza má byť v zmysle metodických požiadaviek pripravená z pohľadu zdravotných poisťovní a má zahŕňať lokálne (slovenské) nákladové a epidemiologické údaje.

Ponúkame Vám nákladové štúdie z rôznych terapeutických oblastí. V súčasnosti máme k dispozícii aktuálne nákladové štúdie pre viaceré diagnózy. Prehľad aktuálne dostupných publikácií:

Diabetes mellitus

Marek Psota, Martina Ondrušová, Mária Pšenková, Emil Martinka, Adriana Ilavská. Využívanie zdravotnej starostlivosti a nákladovosť liečby diabetu a jeho komplikácií pre potreby hodnotenia nákladovej efektívnosti zdravotníckych intervencií pomocou modelu CORE na Slovensku. Bratislava, Pharm-In 2017. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 32 s., ISBN: 978-80-89815-11-1.

Karcinóm pľúc

Martina Ondrušová, Peter Beržinec, Martin Suchanský. Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti pri pacientoch s karcinómom pľúc v SR. Bratislava, Pharm-In 2017. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 25 s., ISBN: 978-80-89815-09-8.

Mnohopočetný myelóm

Martina Ondrušová, Juraj Chudej, Veronika Melišková, Martin Suchanský. Využívanie vybranej zdravotnej starostlivosti u pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku. Bratislava, Pharm-In 2018. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 35 s., ISBN: ISBN: 978-80-89815-17-3.

Reumatoidná artritída

Martina Ondrušová, Emőke Šteňová, Martin Suchanský. Využívanie zdravotnej starostlivosti o pacientov s reumatoidnou artritídou v SR. Bratislava, Pharm-In 2017. Vydané ako elektronická publikácia, www.pharmin.sk, 33 s., ISBN:978-80-89815-12-8.

 

V prípade, že máte záujem o zakúpenie niektorej analýzy, alebo štúdie, kontaktujte nás, pošleme Vám cenovú ponuku.

Analýzy Vám radi pripravíme aj na mieru, podľa vášho zadania. Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás.