Kto sme?

Sme spoločnosť, ktorá je vedená ľuďmi s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach farmaceutického priemyslu. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a v súčasnosti zamestnáva 9 interných a niekoľko externých pracovníkov. Náš tím spolupracuje pri svojej činnosti s poprednými odborníkmi z rôznych medicínskych oblastí a farmakoekonomiky.

Neustále sledujeme rýchlo sa meniacu a častokrát zdanlivo neprehľadnú legislatívu, ktorá upravuje postup pri registrácii, cenotvorbe a kategorizácii liekov. Spojením profesionálneho prístupu a znalostí regulácií v liekovej politike zabezpečujeme plynulé uvádzanie nových liekov našich klientov na slovenský farmaceutický trh.

Máte otázky?
Kontaktujte nás

Email
Twitter LinkedIn