Kategorizácia

Zabezpečenie dostupnosti lieku a dosiahnutie jeho úhrady zdravotnými poisťovňami si vyžaduje dôkladnú znalosť procesu cenotvorby a kategorizácie.

Pharm-In ponúka riešenia, ktoré integrujú klinické a ekonomické argumenty tak, aby sa v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami demonštrovala hodnota a prínos lieku.

V oblasti kategorizácie liekov poskytujeme nasledujúce služby:

  • denný monitoring konaní na elektronickom portáli Kategorizácia MZ SR s možnosťou e-mailovej notifikácie (služba MONITOR-In),
  • vypracovanie všetkých typov žiadostí o zaradenie lieku,
  • príprava lokálnej dokumentácie, tzv. „Value Dossier“,
  • príprava programov zdieľania rizika a nákladov („Risk sharing“ a „Cost sharing“),
  • zastupovanie pred inštitúciami liekovej politiky.