Nákladové štúdie

V zmysle legislatívnych a metodických požiadaviek je potrebné pripraviť analýzu nákladovej efektívnosti z pohľadu platcu zdravotnej starostlivosti s použitím aktuálnych lokálnych nákladových údajov.

Pripravíme Vám:

  • nákladové štúdie („Cost of Illnes Studies“),
  • analýzy lokálnych nákladov pre potreby farmako-ekonomického modelovania,
  • modelovanie nákladov s využitím panelu odborníkov (tzv. Delphi panel),
  • prospektívne a retrospektívne nákladové štúdie.