Registrácia a farmakovigilancia

Registrácia lieku je základným predpokladom pre jeho uvedenie na farmaceutický trh. Pre rýchlu a úspešnú registráciu lieku je potrebná dôkladná znalosť procesov ako aj potrebnej dokumentácie.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti registrácie liekov a farmakovigilancie liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a kozmetických prípravkov.