Služby

Pharm-In poskytuje svoje služby farmaceutickým spoločnostiam, výrobcom liekov a zdravotníckym inštitúciám v oblasti registrácie, cenotvorby, farmakoekonomiky a kategorizácie liekov. Cieľom poskytovaných služieb je zabezpečiť akceptáciu inovatívnych liekov nielen širokou odbornou a laickou verejnosťou, ale tiež inštitúciami zdravotnej a liekovej politiky.