Voľné miesta

Ak máte záujem o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti, pošlite nám Váš životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných informácií. V prípade, že sa otvorí výberové konanie, budeme Vás kontaktovať.

Formulár

Pracovná pozícia (povinná položka)
Meno a priezvisko (povinná položka)
E-mail (povinná položka)
Telefón (povinná položka)
Pracovisko (povinná položka)
Atestácia v odbore (povinná položka)
Pripojiť životopis (povinná položka)
Pripojiť motivačný list (povinná položka)
Oblasti, v ktorých mám záujem poskytovať konzultačné služby:
konzultácie
príprava odborných textov
odborné preklady z anglického jazyka
Poznámka
Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov (povinná položka)
Dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti Pharm-In, spol. s r. o. na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to v rozsahu údajov uvedených v motivačnom liste a životopise.

Máte otázky?
Kontaktujte nás

Email
Twitter LinkedIn